Verdiepingsavonden

Verlangt u ook naar geestelijke groei? Deze avonden worden aangeboden door Werkgroep Verdiepingsavonden Bommelerwaard


1 reactie

Verdiepingsavonden – LEEF je geloof!

Introductie

De werkgroep “Verdiepingsavonden Bommelerwaard” organiseert voor het seizoen 2012-2013 opnieuw een serie bijbelstudie/verdiepingsavonden. Deze keer vijf avonden  onder leiding van vijf  zeer inspirerende sprekers vanuit een brede interkerkelijke (gereformeerd, hervormd en evangelisch) achtergrond.

5 avonden

In een serie van vijf avonden wil de werkgroep u door middel van onderwijs helpen te groeien in kennis van de Bijbel maar vooral in de groei van uw relatie met God. Paulus schreef ooit aan de gemeente in Korinthe dat hij ze geen vast voedsel kon geven maar dat hij, figuurlijk gesproken, met hen nooit verder was gekomen dan het geven van melk (1 Korinthe 3:2). Laat u dat in geestelijke zin niet gebeuren en eet mee van het vaste voedsel tijdens deze onderwijsavonden. Voor alle data en meer info kijk op achtergrondinfo


Een reactie plaatsen

De lezing van Jan Hoek over “het nieuwe leven” staat online

Klik met de rechtermuis op de link en kies voor ”Save target as” of “Bewaren als” om het geluidsbestand op de PC te downloaden.

15 mei 2013  prof. dr. Jan Hoek: “Een nieuw leven in Christus; de vervulling van de wet in het leven van de christen”
beluisteren van de lezing
beluisteren van de vragenbeantwoording


Een reactie plaatsen

Willem Ouweneel: “Evangelie van het Koninkrijk is sterk verwaarloosd”

“Het Koninkrijk van God, waarom is het zo belangrijk? Veel christenen zijn vertrouwd met het Evangelie van Gods genade voor zondaren. Als je dat aanneemt
wordt je een kind van God en kom je in de hemel,” zegt Willem Ouweneel. “Het Evangelie van het Koninkrijk gaat over andere facetten. Daar gaat het over: hoe kom ik de aarde door? WE zijn op weg naar het Koninkrijk. Je moet de Heere Jezus niet alleen maar aannemen als Zaligmaker, maar ook als de Heer van je leven. Dat weten veel mensen niet.”

Willem Ouweneel schreef het boek ‘Eerst Gods Koninkrijk’. “Als je alleen maar bezig bent over het Evangelie van Gods genade voor zondaren ben je alleen maar bezig met zonde, de oplossing van het  zondeprobleem en naar de hemel gaan. In het Koninkrijk Gods gaat het over toewijding, gehoorzaamheid, het gelijkvormig worden aan Christus. Dat is een kant van het Evangelie wat in het Westen sterk verwaarloosd is.”

foto Willem J. OuweneelWillem Ouweneel: “Een paar keer heb ik meegemaakt dat iemand zei: ‘wat moet ik doen om  christen te worden?’ Mijn antwoord: ‘ga Jezus volgen’. Dat is een ongebruikelijk antwoord. Mensen zeggen vaak: ‘ze moeten eerst zondebesef hebben en zien dat ze een Heiland nodig hebben.’ Maar soms werkt God op een andere manier. Je kan niet op een sjabloon uitwerken hoe je Jezus moet leren kennen. Als mensen enthousiast worden voor Jezus gaan ze vanzelf wel zien dat ze zondaren zijn en gaan ze vanzelf zien dat dat probleem ook aangepakt moet worden.


Een reactie plaatsen

N.a.v. verdiepingsavond met ds. Ron van der Spoel

We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende avond. Ds. Ron van der Spoel heeft ons a.h.v. concrete persoonlijke ervaringen en zijn vele gesprekken met mensen uit de vervolgde kerk lessen geleerd voor ons vandaag in Nederland. Helaas is er iets fout gegaan met de opname van de verdiepingsavond.. Gelukkig zijn deze lessen zijn ook na te lezen in een boekje en deels na te luisteren op internet in een serie van korte (5 min) videos.

Les 1. Het volgen van Jezus betekent lijden
Les 2. Getuigen is een keuze
Les 3. Geloven is volharden
Les 4. De Bijbel is het allermooiste geschenk
Les 5. We hebben elkaar zo hard nodig

De lessen die op 16 januari zijn besproken zijn:

1. Heb visie voor je land/regio/dorp/straat!
God heeft een plan met Zaltbommel! Durven we dit te geloven?
2 Geloven is volharden
Maar dat kan alleen als je zonde belijdt, deze balast kan je niet gebruiken
3 Getuigen is een keuze
Wees beschikbaar, zegen je omgeving
4 Navolgen heeft gevolgen
Wat mag het ons kosten?
5 We hebben elkaar zo hard nodig
Over het belang van gemeente zijn


Een reactie plaatsen

ds Ron van der Spoel – Open Doors

Van der Spoel zocht vanuit zijn werk voor Open Doors regelmatig de Vervolgde Kerk op. Hij sprak ex-moslims die nu actief zijn als predikant. “Toen ik sommigen van hen een Bijbel gaf en liet lezen over Gods genade, viel iemand letterlijk van een krukje. Wanneer zijn wij voor het laatst van onze stoel gevallen vanwege de genade van Jezus?”  Voor meer informatie zie link naar het CIP artikel.


Een reactie plaatsen

November lezing van Jan Pool is hier te downloaden

De lezingen en de vragenbeantwoording zijn te beluisteren en/of downloaden vanaf deze site. Klik met de rechtermuis op de link en kies voor ”Save target as” of “Bewaren als” om het geluidsbestand op de PC te downloaden.

Seizoen 2 – Thema: LEEF je geloof

14 nov 2012      Jan Pool – Hrtsync: Afgestemd op het (Vader) hart van God!
beluisteren van de lezing
beluisteren van de vragenbeantwoording

Het was een mooie avond met ook een groot aantal bezoekers. Jan Pool heeft op een zeer persoonlijke en gepassioneerde wijze invulling gegeven aan het thema “Afgestemd op het (Vader)hart van God”.  In de vragenbeantwoording is o.a. ingegaan op het verstaan van de stem van God.

Het begrip synchroniseren is ongetwijfeld bekend. Het is bijvoorbeeld nodig mijn agenda op de PC en tablet te synchroniseren, zodat op beide apparaten dezelfde afspraken staan.  Synchronisatie met God is een hartsrelatie.

IK heb het land afgezocht en vond deze David, zoon van Jesse. Hij is een man wiens hart slaat gelijk met mijn hart, een man die zal doen wat ik zeg. Handelingen13:22 (vertaling uit het Engels – The Message)

Davids hartslag loopt dus synchroon met Gods hartslag. Een bekend voorbeeld is het verhaal dat David Goliath verslaat. Toch zijn er momenten in het leven van de man naar Gods hart dat hij eigen gekozen wegen gaat. Geen synchronisatie dus. Zie b.v. 1 Samuel 27:1. Let hierbij op het tussenzinnetje: “Dacht David bij zichzelf”.

Zo is het van levensbelang dat wij onze harten synchroniseren met Gods hart. Ons hart lijkt helemaal niet op Zijn hart. Ons hart is vaak vervuld met eigen gedachten, verlangens en belangen. Allerlei oorzaken leiden ons af van God, die naar ons verlangt. Synchronisatie van ons hart met het hart van God verandert ons ingrijpend en blijvend.