Verdiepingsavonden

Verlangt u ook naar geestelijke groei? Deze avonden worden aangeboden door Werkgroep Verdiepingsavonden Bommelerwaard


1 reactie

Verdiepingsavonden – LEEF je geloof!

Introductie

De werkgroep “Verdiepingsavonden Bommelerwaard” organiseert voor het seizoen 2012-2013 opnieuw een serie bijbelstudie/verdiepingsavonden. Deze keer vijf avonden  onder leiding van vijf  zeer inspirerende sprekers vanuit een brede interkerkelijke (gereformeerd, hervormd en evangelisch) achtergrond.

5 avonden

In een serie van vijf avonden wil de werkgroep u door middel van onderwijs helpen te groeien in kennis van de Bijbel maar vooral in de groei van uw relatie met God. Paulus schreef ooit aan de gemeente in Korinthe dat hij ze geen vast voedsel kon geven maar dat hij, figuurlijk gesproken, met hen nooit verder was gekomen dan het geven van melk (1 Korinthe 3:2). Laat u dat in geestelijke zin niet gebeuren en eet mee van het vaste voedsel tijdens deze onderwijsavonden. Voor alle data en meer info kijk op achtergrondinfo


Een reactie plaatsen

De lezing van Jan Hoek over “het nieuwe leven” staat online

Klik met de rechtermuis op de link en kies voor ”Save target as” of “Bewaren als” om het geluidsbestand op de PC te downloaden.

15 mei 2013  prof. dr. Jan Hoek: “Een nieuw leven in Christus; de vervulling van de wet in het leven van de christen”
beluisteren van de lezing
beluisteren van de vragenbeantwoording


Een reactie plaatsen

Willem Ouweneel: “Evangelie van het Koninkrijk is sterk verwaarloosd”

“Het Koninkrijk van God, waarom is het zo belangrijk? Veel christenen zijn vertrouwd met het Evangelie van Gods genade voor zondaren. Als je dat aanneemt
wordt je een kind van God en kom je in de hemel,” zegt Willem Ouweneel. “Het Evangelie van het Koninkrijk gaat over andere facetten. Daar gaat het over: hoe kom ik de aarde door? WE zijn op weg naar het Koninkrijk. Je moet de Heere Jezus niet alleen maar aannemen als Zaligmaker, maar ook als de Heer van je leven. Dat weten veel mensen niet.”

Willem Ouweneel schreef het boek ‘Eerst Gods Koninkrijk’. “Als je alleen maar bezig bent over het Evangelie van Gods genade voor zondaren ben je alleen maar bezig met zonde, de oplossing van het  zondeprobleem en naar de hemel gaan. In het Koninkrijk Gods gaat het over toewijding, gehoorzaamheid, het gelijkvormig worden aan Christus. Dat is een kant van het Evangelie wat in het Westen sterk verwaarloosd is.”

foto Willem J. OuweneelWillem Ouweneel: “Een paar keer heb ik meegemaakt dat iemand zei: ‘wat moet ik doen om  christen te worden?’ Mijn antwoord: ‘ga Jezus volgen’. Dat is een ongebruikelijk antwoord. Mensen zeggen vaak: ‘ze moeten eerst zondebesef hebben en zien dat ze een Heiland nodig hebben.’ Maar soms werkt God op een andere manier. Je kan niet op een sjabloon uitwerken hoe je Jezus moet leren kennen. Als mensen enthousiast worden voor Jezus gaan ze vanzelf wel zien dat ze zondaren zijn en gaan ze vanzelf zien dat dat probleem ook aangepakt moet worden.